Pracodawcy wrażliwi społecznie zostali nagrodzeni

27 września 2023 r. w Teatrze Korez w Katowicach odbyła się gala finałowa regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2023. To już 18. edycja przedsięwzięcia, w którym wyróżniane są firmy, instytucje, organizacje oraz osoby działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie to organizowane jest przez Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Lodołamacze to konkurs promujący zatrudnienie i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnościami, a jego istotą jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem i integracją osób niepełnosprawnych oraz stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, a dla pracodawców zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Galę rozpoczęła się minutą ciszy, która upamiętniła zmarłego na początku roku ś.p. Marka Plurę – który był wieloletnim członkiem Kapituły Konkursowej Lodołamacze. 

Podczas wczorajszej uroczystości poznano laureatów z czterech województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego i mazowieckiego.

Statuetki zostały przyznane w dziesięciu kategoriach: zatrudnienie chronione, rehabilitacja społeczno-zawodowa, otwarty rynek pracy, instytucja, Biznes Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG), przyjazna przestrzeń – dostępność cyfrowa, zdrowa firma, dziennikarz bez barier oraz Super Lodołamacz i Lodołamacz Specjalny.

W Gali wzięła udział, w imieniu Prezydenta Miasta, Beata Gałecka, Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, która odebrała z rąk organizatorów wyróżnienie dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w kategorii Zdrowa Firma.

Kategoria ta wyróżnia pracodawców, którzy promują zdrowie w miejscu pracy, podejmują wysiłki na rzecz poprawy zdrowia swoich pracowników.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyróżnienia – Beata Gałecka pogratulowała pozostałym laureatom Konkursu „Lodołamacze 2023” i zapewniła, że otrzymane wyróżnienie stanowi dla nas mobilizację do dalszej pracy na rzecz ograniczania występowania negatywnych czynników generujących problemy zdrowotne pracowników urzędu oraz zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podkreśliła również, że jako Pracodawca odpowiedzialny społecznie, zatrudniający osoby
z niepełnosprawnościami na różnych stanowiskach – zauważamy potrzeby i doceniamy zaangażowanie oraz potencjał naszych pracowników. Od wielu lat prowadzimy politykę zatrudniania w kierunku otwartości na pracowników z niepełnosprawnościami. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami pozwoliło nam szerzej spojrzeć na problem niepełnosprawności.

Wśród laureatów etapu regionalnego w kategorii Biznes Odpowiedzialny Społecznie- Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG) znalazła się również firma z Siemianowic Śląskich – BDW Bogdan Seweryn, Damian Łączyński Spółka jawna.

Zwycięzcy regionalni powalczą o tytuł LODOŁAMACZA podczas Ogólnopolskiej Gali Finałowej, która odbędzie się 12 października 2023 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Pełna lista laureatów Konkursu Lodołamacze 2023 znajduje się na stronie internetowej organizatora Konkursu pod adresem www.lodolamacze.info.pl

Lodołamacze 2023 - dyplom - wyróżnienie dla Siemianowic Śląskich.

Autor:

  • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej UM

wprowadzający: Rafał Jakoktochce
foto: Rafał Jakoktochce