Rozbudowa ul. Kruczej

Na początku września Miasto podpisało umowę na realizację zadania drogowego pn. „Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych – ul. Krucza”.
Inwestycja obejmie rozbudowę ulicy Kruczej na odcinku o długości ok. 450 mb. Jej zakres przewiduje m. in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej, budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, regulację urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowę zjazdów oraz wykonanie przekładki istniejących kabli nN i sieci napowietrznej oświetlenia.
Termin zakończenia prac budowlanych przewidziano w kwietniu 2024 roku. Koszt realizacji zadania wyniesie blisko 2,5 mln zł i w większości zostanie dofinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą inwestycji jest firma DROGOPOL Sp. z o.o. z Katowic.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Jacek Dokutowicz