Zapraszamy do przetargu nieruchomości niezabudowanej

Lokalizacja nieruchomości- przedmiotu przetargu

Zapraszamy do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, który odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na Dużej Sali Posiedzeń (II piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wymaganego wadium do dnia 13 listopada 2023 r.

Nieruchomość przeznaczona do przetargu położona jest przy ul. Budowlanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Siemianowice Śląskie.

Nieruchomość składa się z działki o łącznej powierzchni 6 300 m² (0.63 ha). Posiada kształt zbliżony do prostokąta, nie jest użytkowana, nie posiada bezpośredniego dostępu
do podstawowego uzbrojenia, porośnięta zielenią nieurządzoną. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do podstawowego uzbrojenia. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem P – tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składowej. Działka znajduje się w południowej części Siemianowic Śląskich w bezpośrednim sąsiedztwie Katowic. Wokół lokalizacji znajduje się dużo terenów zielonych oraz przemysłowych. Miejsce jest dobrze skomunikowane z głównymi trasami aglomeracji GZM.

Cena wywoławcza wynosi 660 000,00zł netto, do której należy doliczyć 23% podatku VAT. Wadium ustalone zostało w wysokości 100 000,00zł.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata ustalonego wadium, wniesiona w terminie do dnia 13 listopada 2023r. na konto Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:

ING Bank Śl. o/Siemianowice Śl. Nr 59 1050 1214 1000 0023 6886 0587

w tytule przelewu konieczne jest podanie numeru działki, za którą wpłaca się wadium. Za datę

wpłaty wadium uważa się dzień, w którym wpłata została zaksięgowana na koncie Urzędu Miasta. Ponadto osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny okazać dowód tożsamości, a jeżeli nabywają nieruchomość na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej oświadczenie o jej prowadzeniu.

Dodatkowych informacji udzieli Mariusz Sobeczko, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tel. +48 32 760 54 06

W załączeniu ogłoszenie o przetargu: