Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Wieża ratusza z zegarem
Wieża Ratusza z zegarem

Informacja do PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH przewodniczącej Zespołu ds. przygotowania organizacyjno – technicznych warunków przeprowadzenia wyborów Danuty Kucharskiej:

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 2 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. z późn zm. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

informuję, że

zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla miasta Siemianowice Śląskie

za pośrednictwem

Zespołu ds. przygotowania organizacyjno – technicznych warunków przeprowadzenia wyborów mieszczącego się w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 10, I piętro, pok. 12

do dnia 15 września 2023 r.

w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:

  • poniedziałek: 7.oo- 17.oo
  • od wtorku do czwartku: 8.00-I6.00
  • piątek: 8.00-14.00
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska