Zmiany organizacji ruchu na ul. Domina-Budryka

Od 12 września 2023 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Budryka/Domina, gdzie trwają roboty budowlane polegające na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji – część III – Domina – Część 1”. 

Zmiana organizacji ruchu podyktowana jest koniecznością wyłączenia z ruchu części ul. Domina na czas prac związanych z:

 • wykopami pod sieć kanalizacji deszczowej wraz z montażem urządzeń technicznych,
 • demontażem istniejących urządzeń i sieci,
 • wykonaniem warstw konstrukcyjnych pośladzie wykonanych wykopów,
 • odtworzeniem nawierzchni drogi,
 • prac wykończeniowych i porządkowych

oraz czynności odbiorowych.

W trakcie wykonywania w/w robót nastąpi wyłączenie z ruchu części ul. Domina, na odcinku od skrzyżowania w rejonie budynku nr 3 do skrzyżowania z ul. Budryka (ze skrzyżowaniem włącznie) z możliwością dojazdu mieszkańców do posesji oraz służb miejskich i komunikacji.

Zastosowane zostaną objazdy przy wykorzystaniu ulic: ul. Domina, Maciejkowicka, Budryka.

Pobierz mapkę objazdów w dużej rozdzielczości TUTAJ.

Wszystkich mieszkańców oraz użytkowników dróg prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót i stosowanie się do zalecanych objazdów.

Autor:

 • Jolanta Przykuta,
  Wydział Infrastruktury Technicznej
  j_przykuta@um.siemianowice.pl
  tel. 32-7605-419

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska