15 października – Międzynarodowy Dzień Niewidomych

15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych tak zwany Dzień Białej Laski.

Dzisiejsze święto to wyjątkowa okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację i potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Liczba osób niewidomych i dotkniętych poważnymi schorzeniami wzroku w Polsce jest trudna do oszacowania. Dane GUS wskazują na ok. 1,8 mln osób z dysfunkcją wzroku, w tym ok. 100 tys. to osoby całkowicie niewidome. Chociaż pozbawieni zmysłu wzroku uczą nas wrażliwości oraz codziennie udowadniają, że niepełnosprawność nie musi wykluczać i ograniczać.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski życzymy wszystkim osobom niewidomym, niedowidzącym, a także ich bliskim – wszelkiej pomyślności, wytrwałości w przezwyciężaniu trudności, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu, z którym zwyczajnie łatwiej iść przez życie.
Życzymy też Państwu, byście czerpali z życia garściami i codziennie łamali stereotypy.

Autor:

  • Sabina Miland, Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska