Bezpieczne i przyjazne szkoły

Trwają prace budowlane związane z wykonaniem kolejnych zwycięskich projektów z Budżetu Obywatelskiego 2023. Tym razem są to zadania, które zwiększą bezpieczeństwo oraz komfort na terenie wybranych siemianowickich szkół.
W ramach inwestycji „Wymiana nawierzchni i instalacja małej architektury przy wybranych szkołach podstawowych” w Siemianowicach Śląskich” realizowany jest projekt „Bezpieczne i przyjazne szkoły”, autorstwa Marcina Janoty. Obejmuje on m. in. wymianę nawierzchni, montaż nowych ławek i nasadzenie zieleni na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, a także wymianę nawierzchni, instalację nowego oświetlenia i montaż bramy wjazdowej przy Szkole Podstawowej nr 11.
Ponadto przy Szkole Podstawowej nr 20 powstaje nowy parking oraz bezpieczne zatoki typu Kiss and Ride, dzięki którym uczniowie będą mogli bezpiecznie wysiąść z samochodu i dojść do szkoły. Pomysłodawcą tego zadania jest Grzegorz Mól.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie ponad 580 tys. zł, a jego zakończenie przewidziano w grudniu 2023 roku.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Szymon Duczek