Budżet Obywatelski rozstrzygnięty!

Budżet Obywatelski rozstrzygnięty
Logo Budżetu Obywatelskiego

Dobiegła końca jedenasta edycja Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Zwycięzcą został projekt „Bezpieczne i przyjazne Siemianowice – Osiedla: Młodych, Bańgów, Tuwim, Chemik, Węzłowiec, Michałkowice, Centrum” za kwotę 2.400.000 zł, który uzyskał w głosowaniu mieszkańców blisko 19 tysięcy punktów.

Zwycięski projekt zakłada realizację wielu zadań na obszarze całego miasta, z których korzystać będą mieszkańcy siedmiu dużych osiedli, a także dzieci i młodzież siemianowickich placówek oświatowych. Na tę inwestycję głosowało 3982 osób przyznając jej łącznie 18718 punktów. Zadanie zostanie wpisane do budżetu miasta i przeznaczone do realizacji w przyszłym roku.

Autorami projektu są: Joanna Baranowicz-Pluskwik, Marcin Janota, Jerzy Kurzawa i Jakub Nowak.

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym wnioskodawcom gorąco dziękujemy za aktywne włączanie się w procesy rozwojowe naszego miasta oraz pomoc w określaniu priorytetowych potrzeb mieszkańców i podnoszenie ich obywatelskiej świadomości, o czym zaświadcza bardzo wysoka frekwencja w głosowaniu, w którym wzięło udział 10775 osób.

Wyniki głosowania oraz szczegóły dotyczące tegorocznej edycji znajdują się na stronie www.bo.siemianowice.pl

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Adrian Merta

    a_merta@um.siemianowice.pl

    (32) 7605309