Dni Herberta w COGITO

Dni Herberta w Cogito

Uroczysty apel rozpoczął obchody Dni Herberta w ZS COGITO. W tym roku mają one wyjątkowy charakter, ponieważ na XXIII Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół we Wrocławiu dyrektor naszej szkoły Damian Królikowski został nowym przewodniczącym stowarzyszenia zrzeszającego szkoły herbertowskie. Tym samym ZS COGITO stał się główną siedzibą Klubu. Podczas apelu pan dyrektor przypomniał postać Zbigniewa Herberta, podkreślił dekalog współczesnego człowieka, będący głównym motywem twórczości poety. Zobowiązał wszystkich uczniów COGITO do odważnego przestrzegania tego dekalogu.

Po uroczystym apelu, młodzież wzięła udział w lekcji otwartej przeprowadzonej przez polonistki Bożenę Rosicką i Annę Musiał. W tym roku tematem lekcji było ukazanie Herberta jako poety kultury. Nauczycielki zinterpretowały wiersze ,,Dlaczego klasycy” oraz ,,Apollo i Marsjasz”. Lekcję urozmaiciły fragmenty listów Zbigniewa Herberta oraz muzyczne interpretacje poezji naszego patrona. Spotkanie z wierszami czerpiącymi z tradycji antycznej stało się okazją do refleksji.

Obchody Dni Herberta nie obyłyby się bez słodkiego akcentu. Uczniowie klas gastronomicznych pod kierunkiem p. Renaty Olszak przygotowali pyszne Cogitki, czyli przysmaki Pana Cogito. Młodzież naszej szkoły będzie miała okazję do uczestnictwa w różnych inicjatywach zorganizowanych z okazji 99 rocznicy urodzin wielkiego poety. Jedną z nich będzie konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie zilustrują wiersze Zbigniewa Herberta. W ramach obchodów uczniowie wszystkich klas pierwszych obejrzą film ,,Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie”.

Wyjątkowo piękna jesień tego roku sprzyja zadumie i chwili refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, o której tak często pisał Zbigniew Herbert.

Autor:

  • Bożena Rosicka

wprowadzający: Szymon Duczek