Dzień Edukacji Narodowej w Matei

Grono pedagogiczne

Tradycyjnie 14 października szkoły obchodzą święto, potocznie nazywane Dniem Nauczyciela. W tym roku szkolnym wypadł on w sobotę, ale wiele placówek oświatowych uczciło ten dzień w piątek, zwłaszcza, że była to okazja wyjątkowa – 250 rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dlatego też w słoneczny i piękny piątek, nomen omen 13 października, w II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich miało miejsce miłe spotkanie pedagogów oraz pracowników szkoły z młodzieżą. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawiciela Wydziału Edukacji UM w Siemianowicach Śląskich, pani Oliwia Mroczkowska. Szacowne grono pedagogiczne miało rzadką okazję zamiast wyjaśniania zawiłości swoich przedmiotów wysłuchać gratulacji i podziękowań z ust pani dyrektor szkoły, Joanny Siwczyk. Przytoczone przez nią słowa Beverly Conklin: „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania” podkreśliły sens tego trudnego, ale potrafiącego przynosić ogromną satysfakcję zawodu. Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali także nagrody dyrektora za swój wkład, zaangażowanie i osiągnięcia.

Do życzeń sukcesów i wytrwałości na ścieżce edukacyjnej przyłączyła się reprezentacja uczniowska w całkiem nowym wydaniu. W tym roku wybory do Samorządu Uczniowskiego II LO im. Jana Matejki miały inny charakter niż w latach ubiegłych. Po czerwcowych konsultacjach społeczność matejkowska wypracowała regulamin Samorządu Uczniowskiego. Nowością jest, że uczniów Matei nie reprezentuje już samorząd uczniowski złożony z „trójki” osób, ale ukonstytuowana Rada Młodzieży. Zmianie uległa także ordynacja wyborcza. W wyborach nie stratują pojedyncze osoby a komitety wyborcze złożone z trzech osób. Lider zwycięskiego komitetu zostaje przewodniczącym RM, wiceprzewodniczącym RM staje się kandydat z drugiego miejsca, a posadę skarbnika RM dostaje kandydat z trzeciego miejsca. Taki zarząd kompletuje Radę Młodzieży, do której zaprasza: rzecznika, odpowiedzialnych za poszczególne sekcje m.in. sportową, promocji szkoły, wolontariatu, mediów społecznościowych. W RM jest również miejsce dla delegatów klas pierwszych oraz Rady Starszych zrzeszających maturzystów. Powyższe modyfikacje wynikają z realizacji zamierzeń w ramach konkursu grantowego „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach” dzięki którym powołano w łonie RM sekcję mediatorów rówieśniczych. Celem tych istotnych zmian jest większe zaangażowanie i aktywność oraz szersza współpraca młodzieży we wszystkich obszarach życia szkoły. Nowo ukonstytuowana Rada Młodzieży została zaprzysiężona przez panią dyrektor i wkrótce zacznie sprawować urząd.

Wypada jedynie życzyć sobie, żeby pogodny nastrój tegorocznego Dnia Nauczyciela oraz zapał nowej Rady Młodzieży trwały nieprzerwanie z pożytkiem dla całej matejkowskiej społeczności.

Szkolni mediatorzy