Roboty budowlane na ul. Michałkowickiej na ukończeniu

Ulica Michałkowicka

Wydział Infrastruktury Technicznej informuje iż w dniu 11.10.2023 r. zostały zakończone prace związane z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ul. Michałkowickiej, a w dniu dzisiejszym w ul. Samorządowców.

Wykonawca dokonuje pozostałych prac wykończeniowych, w tym czyszczenia kanalizacji po przeprowadzonych pracach, pobieranie próbek do badań i prace porządkowe.

Planuje się dniu jutrzejszym t. j. 13.10.2023 r. dokonać częściowego odbioru, którego pozytywny wynik warunkuje dopuszczenie do użytkowania drogi. Nadmieniamy, iż oznakowanie poziome na ulicy zostanie odtworzone, co zgodnie z wymogami technologicznymi określającymi czas sezonowania mieszanki asfaltowej, nastąpi za ok. 2-3 tygodnie. W tym czasie przewidujemy czasowe utrudnienia na drodze.

Prosimy o stosowanie się do znaków oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się na tych odcinkach.

Przywrócenie organizacji ruchu publicznego (autobusów) nastąpi od dnia 17.10.2023 r.

Autor:

  • Jolanta Przykuta, Wydział Infrastruktury Technicznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska