Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz roku 2023

Województwo Śląskie ogłosiło tegoroczną edycję konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz roku 2023”.
Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch woluntarystyczny w województwie śląskim.

Zgłaszać kandydatów mogą:

  •  organizacje pozarządowe, podmioty administracji publicznej, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  •  osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/ organizacji pożytku publicznego,
  • inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia wolontariusza/organizacji pożytku publicznego, a którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza/ organizacji pożytku publicznego.

Zgłoszeni do udziału w konkursie mogą być: indywidualni pełnoletni wolontariusze oraz  organizacje pożytku publicznego związane z działalnością wolontariatu.

Zgłoszenia na formularzu dostępnym w załączonym linku należy dostarczyć do dnia 31 października br.

Za przebieg merytoryczny odpowiada Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, email: slaskieorly@slaskie.pl tel: 32 77 40 383.

Więcej szczegółów na stronach www.ngo.slaskie.pl  regulamin, formularze dostępne na BIP slaskie.pl

https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-2029451vi2023-z-dnia-2023-09-27.html

Autor:

  • Elżbieta Nieszporek – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz