Trwa modernizacja oświetlenia ulicznego

Wśród zielonych gałęzi drzew nowa latarnia
Jedna z nowych latarń

Wydział Infrastruktury Technicznej informuje, iż na terenie naszego miasta obecnie trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

W ramach zadania wykonywane są prace związane z wymianą kabli zasilających oświetlenie uliczne oraz zabezpieczeń przeciwporażeniowych.

Prace te wymagają przeprowadzania badań pomiarowych, co wiąże się z tym, iż w ciągu dnia mogą nastąpić czasowe włączenia oświetlenia ulicznego w trakcie dnia na poszczególnych ulicach. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zadanie do końca tego roku. Prace modernizacyjne poprawią bezpieczeństwo oraz zwiększa niezawodność oświetlenia ulicznego w mieście.

Autor:

  • Jolanta Przykuta, Wydział Infrastruktury Technicznej
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska