Umowy patronackie w Technikum nr 3 w ZSOiZ

„Szkoła jest naszym paszportem na przyszłość, ponieważ jutro należy do tych, którzy przygotowują się do stawienia temu czoła”.

W czwartek, 12 października, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych miała  miejsce uroczystość ślubowania uczniów nowo powstałego Technikum nr 3, które swoją działalność rozpoczęło 1 września 2023 r.

W tym ważnym dniu Dyrektor Szkoły zachęciła wszystkich do refleksji i namysłu nad słowem „ślubowanie”, które jest uroczystą przysięgą. Przypomniała wszystkim, że: „Ślubować to dawać gwarancję przestrzegania przyjętych zasad, wywiązywania się z obowiązków oraz dotrzymywania zobowiązań”. W pamięci całej społeczności szkolnej na długo pozostaną słowa dotyczące wartości przyrzeczenia – zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym. Przysięga uczniowska ma wielkie znaczenie, dlatego złożyli ją także przedstawiciele klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła II.

W drugiej części uroczystości nastąpiło uroczyste podpisanie umów patronackich. Siemianowicka Firma „Adient”, z którą szkoła współpracuje od lat, objęła swoim patronatem uczniów Technikum nr 3 w zawodzie technik mechanik, natomiast firma AP Complex Paulina Trepka uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich. Oprócz korzyści finansowych dla uczniów – stypendium – nadrzędnym celem patronatu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy.

Ogromnie się cieszymy, że w tym ważnym dla społeczności szkolnej dniu, naszą radość dzielili z nami nasi wspaniali goście: Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich Beata Gałecka, przedstawiciele firmy Adient Seating Poland Sp. z o.o.: Prezes Zarządu Mariusz Reczko, Przemysław Kreczko, Krzysztof Pyc i Izabela Żurowska, właścicielka firmy AP Complex Paulina Trepka, a także Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Patrycja Siarkowska oraz radni Rady Miasta – Tomasz Nowara i Jan Nycz.

Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć na fanpage’u miasta, w albumie Technikum nr 3 w ZSOiZ: ślubowanie i podpisanie umów patronackich

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Piotr Pindur

    p_pindur@um.siemianowice.pl

    (32) 7605306

  • Marta Kwiecień | Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie