ZS COGITO na grobach Zasłużonych dla Śląska

Przy grobie Z. Cybulskiego

Tradycyjnie, przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, uczniowie ZS COGITO odwiedzili groby Zasłużonych dla Śląska. W tym roku udaliśmy się na stare cmentarze w Katowicach przy ulicy Sienkiewicza i Francuskiej. Symboliczne znicze, które zapłonęły na grobach między innymi Wojciecha Korfantego, Kazimierza Kutza, Wojciecha Kilara, Zbigniewa Cybulskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Krystyny Bochenek, Alfreda Szklarskiego były okazją nie tylko do jesiennej zadumy nad życiem i przemijaniem, ale też do przypomnienia dorobku tych wybitnych ludzi. Wizyta na katowickich nekropoliach była dla młodzieży cenną lekcją historii.

To piękne i szlachetne działanie, które ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie zasłużonych dla regionu osób z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Odwiedzanie grobów zasłużonych to tradycyjny sposób upamiętniania tych, którzy przyczynili się do rozwoju regionu i mieli istotny wpływ na jego historię.

Podczas tych wizyt uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o postaciach zasłużonych dla Śląska, ich dokonaniach i wkładzie w rozwój kultury, nauki, przemysłu lub innych dziedzin. To także doskonała okazja do kształtowania szacunku i świadomości historycznej oraz patriotyzmu.

Taka inicjatywa promuje wartości takie jak szacunek dla przeszłości, pamięć o naszych korzeniach oraz troska o dziedzictwo kulturowe regionu. Działania inspirują uczniów do szerszego zrozumienia historii i kultury swojego regionu oraz do kształtowania poczucia tożsamości i przynależności lokalnej.

Odwiedzanie grobów zasłużonych to piękna tradycja, która pomaga zachować łączność z przeszłością i pielęgnować ducha społeczności lokalnej.

Autor:

  • Cogito

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska