Wyjątkowe spotkanie w związkowym gronie

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym dniem w życiu każdego pracownika oświaty, dniem, w którym uczniowie, rodzice, władze, środowisko lokalne, zauważają znaczącą rolę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dlatego też zwyczajem Związku Nauczycielstwa Polskiego stało się obchodzenie tego święta w związkowym gronie. W tym roku uroczystość odbyła się 9 listopada w Zespole Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich.

Prezes Oddziału kol. Alicja Stysz-Adamska powitała licznie przybyłych gości, w szczególności: kol. Jadwigę Aleksandrę Rezler- Prezes Okręgu Śląskiego ZNP, Pana Rafała Piecha- Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Pana Adama Cebulę- Przewodniczącego Rady Miasta Siemianowice Śląskie, Panią Beatę Gałecką- II Zastępcę Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, Panią Annę Sobieraj- Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Siemianowice Śląskie, Pana Damiana Królikowskiego- Dyrektora ZS „Cogito”. Równie serdecznie powitano jubilatów obchodzących 25 lat przynależności do ZNP, członków Oddziału, którzy odeszli na emeryturę, uhonorowanych odznaczeniami związkowymi, resortowymi i państwowymi, członków Zarządu Oddziału, Prezesów Ognisk i członków Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów.

Szczególnie ciepłe podziękowania zostały skierowane w stronę Pana Dyrektora ZS „Cogito” za gościnę i pomoc w przygotowaniu naszej związkowej uroczystości.

Całość imprezy poprowadziły koleżanki: Iwona Rutkowska-Pędzijska- Sekretarz Zarządu Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich oraz Katarzyna Dermin– koordynator Społecznej Inspekcji Pracy w Siemianowicach Śląskich.

Program artystyczny pod tytułem „Wędrówki po poezji Zbigniewa Herberta”, przygotowany przez wychowanków Zespołu Szkół „Cogito” pod kierownictwem wyśmienitego nauczyciela tejże szkoły Pani Bożeny Rosickiej, wprowadził wszystkich w melancholijny nastrój i był prawdziwą ucztą dla zmysłów.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się oodznaczeniami i wyróżnieniami, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej dla kol. Grażyny Bartel ze Szkoły Podstawowej nr 3, kol. Anny Czerwińskiej z Przedszkola nr 9, kol. Natalii Popczyk Przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów i kol. Roberta Jaworskiego z Zespołu Szkół Sportowych oraz Złotą Odznaką ZNP dla kol.Katarzyny Podgórskiej z Zespołu Przedszkolnego nr 1.

Jednocześnie z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę zostały uhonorowane koleżanki: Małgorzata Augustowska z Przedszkola nr 18, Wiesława Dziemba z Przedszkola nr 10, Iwona Strzebińczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Siemianowicach Śląskich pracuje dla siemianowickiej oświaty nieprzerwanie od 1922 roku, obecnie obchodzi 101 lat swojej działalności. Od zawsze pomagał pracownikom oświaty i stał na straży ich praw. Promuje sport, kulturę i naukę. Współpracuje z władzami naszego miasta, mając na uwadze dobro szkoły, uczniów i jej pracowników. Dba również o rozrywkę i wypoczynek swoich członków, dlatego też organizuje wiele ciekawych imprez, spotkań i wycieczek, które zapisały się na kartach historii naszego Oddziału.

W 2023 roku siemianowicki Oddział ZNP liczy 600 członków, w tym 504 członków czynnych zawodowo i 96 przedstawicieli Sekcji Emerytów i Rencistów.

Jest to zasługa świetnego team’u, który tworzą członkowie, ale przede wszystkim przedstawiciele Zarządu Oddziału, Zarządu SEiR i Prezesi Ognisk.

Prezes Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich- kol. Alicja Stysz-Adamska bardzo gorąco podziękowała im za codzienną, społeczną, aktywną pracę, oddane serce, poświęcony czas i ogromne zaangażowanie. Wyróżniła również koleżanki z tytułami honorowymi: Honorowy Prezes Oddziału- Cecylię Anderko i Grażynę Hołyś-Warmuz, oraz Honorowy Przewodniczący SEiR- Martę Miarkę i Teresę Kurek.

Tradycją siemianowickiego Oddziału jest wyróżnianie członków, którzy należą do ZNP 25 lat. W tym roku wyróżnienie takie otrzymały koleżanki: Justyna Byczek, Grażyna Fuss, Joanna Karwat, Monika Maciejewska i Beata Sgraja.

Uhonorowano również osoby odchodzące na emeryturę, w tym koleżanki: Monikę Adamczyk, Barbarę Bober, Elżbietę Daniłowicz, Aleksandrę Dudę, Halinę Felis, Ewę Hadasz, Barbarę Janik, Małgorzatę Janiszewską, Barbarę Nowarę, Aleksandrę Nitę, Gabrielę Opeldus, Justynę Pawłowską, Jolantę Popczyk, Krystynę Rybkę, Jolantę Skatułę, Mariolę Skibę, Barbarę Starzyk, Aleksandrę Synowiec, Ewę Urbanowicz, Bożenę Wnuk, Annę Woźniak, Ewę Żłobińską.

W związkowym gronie są osoby z wieloletnią przynależnością do ZNP- podziękowania i upominki zostały wręczone na uroczystym spotkaniu SEiR, 19 października. W gronie wyróżnionych są: kol. Stefania Matuszczyk– 70 lat w ZNP, kol. Joanna Kassjan, kol. Marta Miarka– 65 lat w ZNP, kol. Alicja Jaźwiec, kol. Urszula Macura, kol. Alicja Serwatka– 60 lat w ZNP, kol. Zofia Strzybny, kol. Helena Jakubczyk, kol. Teresa Kurek, kol. Jolanta Wilczek, kol. Czesława Gerus– 55 lat w ZNP.

Szczególnie gorąco podziękowano za wieloletnią współpracę dyrektorom, członkom ZNP, którzy w zeszłym roku szkolnym przestali pełnić swoje funkcje. Są to: kol. Elżbieta Daniłowicz– Dyrektor Przedszkola nr 12, kol. Monika Korfanty– Dyrektor Przedszkola nr 9, kol. Beata Szymczak– Dyrektor Przedszkola na 11.

Nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości, podziękowań oraz wielu przemiłych słów skierowanych w stronę siemianowickiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na zakończenie goście rozkoszowali się smakołykami przygotowanymi przez Zespół Szkół Cogito, pod kierownictwem Dyrektora Damiana Królikowskiego.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszego święta składamy serdeczne podziękowania, bez was wszystkich nie byłoby to możliwe!

Autor:

  • Alicja Stysz-Adamska

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska