Zapadlisko przy ul. Leśnej 6 (edycja 20.11.2023 r.)

Edycja (20.11.2023 r.):
Pracownicy Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o. o. wraz ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, za pomocą kamery zbadali powstałe w sobotę zapadlisko. Efektem tych działań było podjęcie, przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o zabezpieczeniu (zasypaniu) niebezpiecznego otworu. Około godziny 13.00 poinformowano ewakuowanych mieszkańców o możliwości powrotu do swoich mieszkań.

W związku z zaistniałą sytuacją Prezydent Miasta spotkał się we wczesnych godzinach popołudniowych z mieszkańcami ul. Leśnej oraz w trosce o ich bezpieczeństwo podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań geologicznych terenu wokół osuwiska oraz sąsiadujących budynków. O efektach tych prac będziemy informować na bieżąco.


Wczoraj (18.11.), w godzinach popołudniowych, na trawniku przy ul. Leśnej 6 powstało zapadlisko o średnicy około 80 cm i szacowanej głębokości kilkudziesięciu metrów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Siemianowicach Śląskich podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców z tej części budynku, przy której powstała ta szczelina. Co ważne, nie stwierdzono niebezpieczeństwa naruszenia elementów konstrukcyjnych budynku.

– Ewakuowanych zostało trzynastu mieszkańców, w tym dwoje dzieci – mówi Michał Czaja, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. – Zaoferowaliśmy pomoc w postaci zakwaterowania tymczasowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, przy czym mieszkańcy zdecydowali się skorzystać z pomocy swoich najbliższych – dodaje.

Obecnie miejsce to jest zabezpieczone i dozorowane przez patrol Straży Miejskiej.

Jutro, na wniosek Prezydenta Miasta prace rozpocznie Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą m.in. Prezydent Miasta, Sekretarz Miasta, służby miejskie, nadzór budowlany oraz odpowiednie komórki urzędu miasta. Po tym spotkaniu zostaną podjęte dalsze kroki i decyzje.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Rafał Jakoktochce

    r_jakoktochce@um.siemianowice.pl

    (32) 7605320

foto: Angelika Achtelik (Straż Miejska Siemianowice Śląskie)