Decyzje podatkowe z dostawą do domu

Pierwszy kwartał to tradycyjny czas rozliczeń podatkowych. Od stycznia mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny lub leśny będą otrzymywać decyzję o wysokości podatku na ten rok.

Termin zapłaty pierwszej raty podatków upływa 15 marca – i dla wielu mieszkańców będzie to jedyna rata, jeżeli bowiem kwota podatku nie przekracza 100 zł, to podatek płaci się jednorazowo właśnie w terminie pierwszej raty.

Decyzje otrzymają wszystkie osoby fizyczne będące podatnikami. Gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością, swój egzemplarz decyzji dostaje każdy ze współwłaścicieli. Należy pamiętać, że wskazany w niej podatek jest ustalony łącznie dla wszystkich współwłaścicieli, a nie odrębnie dla każdego z nich.

Wszystkie decyzje podatkowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miasta w dni robocze w godzinach popołudniowych – zawsze najpóźniej do godziny 20. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do przyjmowania wpłat podatku.

Decyzje będą zawierały indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty tradycyjnym przelewem.

Płatności z tytułu podatków mogą być także dokonywane poprzez profil zaufany z wykorzystaniem Platformy Informacyjno-Płatniczej (PLIP) Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie dostępnej pod adresem https://plip.siemianowice.pl/plip/. Na ww. platformie znajdą też Państwo informacje o pozostałych zobowiązaniach – opłacie za śmieci oraz użytkowana wieczystym lub opłacie przekształceniowej.

W celu dokonania wpłaty przy użyciu gotówki lub karty zapraszamy do wykorzystania kodu QR umieszczonego na decyzji podatkowej w jednym z opłatomatów znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 1, Jana Pawła II 10 lub Michałkowickiej 105 lub zapłaty w kasie Urzędu Miasta (ul. Jana Pawła II 10).

Autor:

  • Marek Pieczka, Wydział Podatków
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska