Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Jak co roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Na całym świecie tego dnia odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób z niepełnosprawnościami i działań na rzecz pełnej integracji oraz nie zależnego życia.

Z okazji dzisiejszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby z niepełnosprawnościami wielu radości w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi.

Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych wrażeń i pozwoli zapomnieć o Waszych troskach.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Sabina Miland,  Wydział Polityki Społecznej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska