Pilotażowa zmiana w kursowaniu komunikacji publicznej

Autobus z numerem M28 stojący na przystanku

We wrześniu br. uruchomiono metropolitalną linię autobusową M28, na której realizowane są również nocne połączenia pomiędzy Katowicami a Siemianowicami Śląskimi. Linia ta dojeżdża do centrum Siemianowic, a co istotne finansowana jest z budżetu GZM.

Wyniki badania potoków pasażerskich przeprowadzonych we wrześniu i październiku tego roku wykazały, że w efekcie uruchomienia tej linii autobusowej, z 5 nocnych kursów tramwaju nr 16 (którego koszty obciążają budżet Gminy) na trasie od Pętli Plac Skargi do Pętli Plac Alfreda praktycznie nikt nie korzysta, albo kurs ten wykorzystywany jest bardzo sporadycznie przez pojedynczych pasażerów.

W konsekwencji od 1 grudnia br. na terenie Siemianowic Śląskich wprowadza się pilotażową zmianę rezygnując z nocnych kursów tramwaju linii nr 16.

Ponadto Gmina zgłosiła akces przystąpienia do projektu „transport na zlecenie” – czyli zastępcza komunikacja nocna, polegająca na zamawianiu busa kursującego na trasach obsługiwanych przez komunikację publiczną. Uruchomienie w Siemianowicach tego projektu pozwoli zastąpić późnowieczorne i nocne kursy autobusów na mniej obciążonych liniach. Projekt przeszedł już pomyślnie testy w Gliwicach i Sosnowcu, zatem liczymy również na powodzenie w Siemianowicach Śląskich.

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że w ubiegłym roku Prezydent Miasta Rafał Piech skierował wniosek do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (operatora komunikacji publicznej) o rozbudowę sieci tramwajowej na terenie Siemianowic Śląskich. W pierwszym etapie do dzielnicy Bytków, a w kolejnym do Michałkowic. Nasze zapotrzebowanie wpisano na listę projektów do realizacji w nowej perspektywie finansowej. W momencie rozpoczęcia prac koncepcyjnych Prezydent podda konsultacjom społecznym przebieg proponowanej trasy tramwajowej.

Ponadto w ramach rozwoju kolei metropolitalnej trwają prace nad wyborem koncepcji rozbudowy linii pasażerskich w Aglomeracji Górnośląskiej. W chwili obecnej brany jest pod uwagę wariant z przywróceniem ruchu pasażerskiego również przez Siemianowice Śląskie- niemniej realizacja tego wariantu przewidziana jest w dalszej perspektywie czasowej .

Pilotażowa zmiana w ruchu tramwajowym w mieście będzie na bieżąco monitorowana i dostosowywana do faktycznych potrzeb mieszkańców. Dlatego uprzejmie prosimy o Państwa konstruktywne wnioski i uwagi (ratusz@um.siemianowice.pl, lub tel. 32/760-53-51)

Sprawę prowadzi Wydział Infrastruktury Technicznej UM

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: Szymon Duczek