Wnioski na stypendia sportowe oraz wnioski o nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym!

Plansza o stypendiach sportowych
Plansza o Siemianowickiej Gali Sportu

Przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków o stypendium sportowe oraz wnioski o nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Termin składania wniosków na stypendia: od 15 do 30 grudnia 2023 r.

Termin składania wniosków o nagrody i wyróżnienia: do 31 grudnia 2023 r.

„Stypendia mogą otrzymywać zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w kategoriach: młodzik, junior młodszy, junior lub młodzieżowiec, zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego nadzorowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w sportach indywidualnych i zespołowych, objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w sportach olimpijskich, w kategorii senior we współzawodnictwie międzynarodowym”.

Wnioski, zasady i tryb przyznawania stypendium sportowego dostępne są na stronie:

https://peup.siemianowice.pl/#!/karta_uslugi/58066/stypendia-sportowe.

Natomiast nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym w 2023 roku przyznawane są na postawie Uchwały nr 8/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej oraz Uchwały nr 19/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 8/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.
Nagrody przyznawane są wyłącznie w kategorii senior, natomiast wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategoriach: senior, młodzieżowiec, junior i junior młodszy.
Wyróżnienia przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (bez względu na to czy dyscyplina jest nieolimpijska czy olimpijska). Wnioski można składać do dnia 31.12.2023 r. w formie papierowej w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 1.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie telefonicznie: 32 765 62 93 (96) lub mailowo: j_byc@um.siemianowice.pl, k_nos@um.siemianowice.pl.

Autor:

  • Wydział Kultury i Sportu

    Joanna Być

    j_byc@um.siemianowice.pl

    (32) 7656296

foto: Joanna Być