Życzenia dla Górników

Szanowni Państwo, Górnicza Rodzino

z okazji zbliżającej się Barbórki przyjmijcie proszę najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra.

Obchody Waszego Święta zawsze były w Siemianowicach Śląskich czymś więcej, niż szczególnym dniem dla Górników. To zawsze było święto całego miasta – miasta, którego jeden z najważniejszych filarów stanowił przemysł wydobywczy.

Teraz nadal czcimy Dzień św. Barbary – Waszej Patronki, bo chociaż od lat już nie ma w mieście kopalń, to przecież jesteście Państwo – Górnicy i Wasze Rodziny, a wraz z Wami żyją piękne, górnicze tradycje, mocno wpisane w życie mieszkańców miasta.

Przyjmijcie wyrazy uznania i szacunku dla Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej pracy. Bez niej niemożliwym byłoby zapewnienie Polsce rozwoju, suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym i bezpieczeństwa narodowego.

Niechaj św. Barbara otacza opieką Was i Wasze Rodziny, obdarza pewnością jutra. Szczęść Boże!

Rafał Piech

Prezydent Miasta