Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury Drogowej

Wieża z czerwonej cegły z zegarem o czarnej tarczy
Wieża ratusza z zegarem

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. co najmniej 3 letni staż pracy,
 3. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno – drogowej bez ograniczeń wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. obywatelstwo polskie,
 7. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Więcej informacji https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/#!/rejestr/930388

Autor:

 • Biuro Prasowe

  Ewa Roch-Wyrzykowska

  e_wyrzykowska@um.siemianowice.pl

  (32) 7605216