Prośba o przekazanie 1,5 % podatku

Mężczyzna w czerwonym T-shircie z dwoma kulami
Jacek Dudek

Szanowni Państwo! Chciałbym podziękować za pomoc ofiarowaną w poprzednich latach. Dziękuję za przekazywanie mi 1% swojego podatku w formie odpisu z PIT. Środki te wykorzystałem na pokrycie niektórych kosztów związanych ze zmaganiem się z chorobą- stwardnieniem rozsianym; wydatki te głównie dotyczyły rehabilitacji i leków. W dalszym ciągu liczę na Państwa pomoc. Wystarczy w rozliczeniu PIT, w części: Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, wpisać numer KRS stowarzyszenia, która prowadzi moje subkonto 1,5%: Śląskie Stowarzyszenie Chorych Na SM „SEZAM”– KRS NR 0000269884, podać wnioskowaną kwotę, a w pozycji „cel szczegółowy koniecznie wpisać: DUDEK JACEK. Z góry serdecznie dziękuję. Jacek Dudek

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska