Dzisiaj Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Złączone ręce symbolizujące wspólne działania

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Aktualnie, każdego roku Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach. To świadczy wymownie, jak doceniana jest ich praca, jakie mają znaczenie.

Dzisiaj mamy okazję podziękować naszym, siemianowickim NGO-som. Są bardzo cennymi partnerami samorządowych władz w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy, doświadczenia i bezpośredniej pomocy przy wielu okazjach, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Wiemy jak dużo serca wkładają w swoją pracę, ile pasji, energii i dobra wnoszą każdym swoim działaniem.

Dlatego wszystkim społecznikom z tzw. trzeciego sektora składamy podziękowania za ich trud i ogromną pracę jaką wykonują na rzecz naszego wspólnego dobra.

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia radości i satysfakcji z realizowanych zadań, a także siły, wytrwałości i niewyczerpanych pokładów energii, tak potrzebnych do tego, aby móc z uśmiechem realizować wszystkie podejmowane zamierzenia.

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska
foto: samorząd.gov.pl