O poezji z młodzieżą I LO…

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy” (W. Szymborska).

22 lutego 2024, dzięki uprzejmości kierownictwa Siemianowickiego Centrum Kultury, mogliśmy – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego – zorganizować na scenie Parku Tradycji międzypokoleniowe spotkanie miłośników poezji tj. „POT- VOT – czyli o poezji z Małgorzatą Lebdą”.

Wydarzenie zostało objęte medialnym patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

W części powitalnej o projekcie „Poets of Today – Voices of Tomorrow” opowiedział pan Wenancjusz Ochmann, wiceprezes Fundacji ARTeria”, która realizuje w Polsce to międzynarodowe przedsięwzięcie.

Uczniowie klas pierwszych, w czterech różnych acz równie interesujących i  osobistych wypowiedziach, zastanawiali się, czym jest poezja we współczesnym świecie: „Poezja – snobizm czy nuda?”

Po fotograficzno – literackiej prezentacji biografii naszego gościa nastąpił kluczowy moment wydarzenia: odczytanie przez panią Małgorzatę Lebdę utworów pochodzących z jej najnowszego tomu poezji „Mer de Glace”. Utworom towarzyszyła dodatkowa oprawa, bowiem treść tekstów została muzycznie zilustrowana specjalnie na tę okazję przygotowanymi i  wykonanymi na saksofonie interpretacjami.

Po krótkiej przerwie, podczas której na publiczność czekała strawa zarówno dla ciała (poczęstunek przygotowany przez naszych wspaniałych rodziców), jak i dla ducha ( fotograficzne przekłady wierszy wykonane przez uczniów szkolnego koła „Fotoś”), na scenie pojawili się artyści literacko-teatralnej kawiarenki „To i owo”. Kawiarenka zaprezentowała spektakl pt. „Twarze”, podkreślając poetycki klimat naszego spotkania i  dostarczając wielu wzruszeń.

Na dużej scenie nie zabrakło debiutów naszych licealistek – poetek. Okazuje się więc, że nadal: „Żyjemy dla poezji, piękna, miłości” (N. Kleinbaum). Poezja trwa…

Uroczystość zakończyło wręczenie przez p. dyrektor upominków przybyłym gościom i wspólne ukłony wszystkich tworzących wydarzenie skierowane do kulturalnej, wspaniałej publiczności.

Po części oficjalnej pani Małgorzata Lebda rozmawiała indywidualnie z licealnymi twórcami, artystami oraz udzieliła wywiadu reporterce ze szkolnego koła medialnego COŚ.

Wydarzenie było wyjątkowe i niepowtarzalne…

„Nic dwa razy się nie zdarza…” przecież.

Autor:

  • Marzena Kipa, Agnieszka Gąsior- Tomanek

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska