OIK – grupa wsparcia cały rok

Logo OIK

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska oraz chcąc jeszcze bardziej otoczyć specjalistyczną pomocą i wsparciem osoby doznające przemocy domowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej rozszerza ramy czasowe grupy wsparcia dla osób dotkniętych tym problemem. Do tej pory zajęcia te realizowane były w dwóch cyklach rocznie. Od teraz grupa wsparcia będzie miała charakter ciągły, otwarty, co oznacza, że będzie można dołączyć do niej na każdym etapie i nie będzie określonej, zamkniętej liczby spotkań. Bez zmian pozostają natomiast terminy i godziny spotkań – zajęcia w dalszym ciągu będą odbywały się w środy, w godzinach 16:00-18:00, w siedzibie OIK. Przed zgłoszeniem się prosimy o kontakt (nr tel 32 762 81 00) celem umówienia spotkania indywidualnego poprzedzającego włączenie do grupy. O ewentualnych przerwach w prowadzeniu zajęć, wynikających np. z okresów świątecznych czy innych okoliczności, będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej OIK – http://oik.siemianowice.pl/

Autor:

  • Joanna Maj, OIK

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska