Plan miejscowy Bytkowa wyłożony do publicznego wglądu

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Michałkowickiej

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 28 lutego do 20 marca 2024 roku wyłożyliśmy do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich”. Projekt planu jest wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gdzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego i prognozą?

 1. w  Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 112) w godzinach pracy Urzędu:
  • poniedziałek: 700-1700;
  • wtorek – czwartek: 800-1600;
  • piątek: 800-1400;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej:

Gdzie i kiedy odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą?

Dyskusja odbędzie się w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (na parterze) w dniu 18 marca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 1500. 

Do kiedy można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

Uwagi do planu oraz uwagi i wnioski do prognozy mogą Państwo składać do 3 kwietnia 2024 roku.

Jak można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

 1. papierowo (na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie) lub
 2. elektronicznie (na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP)

Uwagi mogą Państwo składać wykorzystując udostępniony formularz:

 1. https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1010613 (Formularz *.pdf)
 2. https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1010612 (Formularz *.doc)

Gdzie znaleźć szczegóły?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronach Urzędu Miasta pod adresem:

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 105.

Autor:

 • Kornelia Bekus, Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska