Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 – nabór do 15 lutego br.

Wieża z czerwonej cegły z zegarem
Wieża Ratusza Miejskiego

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach w piśmie z dnia 21 grudnia 2023 r. – na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) – wystąpił do Rady Miasta Siemianowic Śląskich o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 w następującej ilości:

  • do Sądu Okręgowego w Katowicach:
  • 5 ławników do orzekania w sprawach karnych,
  • 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
  • do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach:
  • 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • do Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich:
  • 1 ławnik do orzekania w sprawach karnych.

Kandydatów na ławników Radzie Miasta Siemianowic Śląskich mogą zgłaszać do dnia 15 lutego 2024 r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Siemianowic Śląskich.

NABÓR ZAKOŃCZY SIĘ 15 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów znajduje się w zakładce

Miasto Siemianowice Śląskie. ŁAWNICY 2024-2027. Wybory uzupełniające na ławników sądowych” pod linkiem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/34101953

Autor:

  • Klaudia Smaluch, Biuro Rady Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska