Kolejna siemianowicka nauczycielka z awansem zawodowym

W poniedziałek, 4 marca 2024 r., w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Tym samym stopień nauczyciela mianowanego otrzymała nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Witolda Budryka w Siemianowicach Śląskich.

Akt mianowania wręczyła Beata Gałecka – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie wraz z Anną Sobieraj – Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Po odebraniu dokumentu awansowana nauczycielka złożyła ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nie zabrakło także chwili na poczęstunek oraz rozmowę.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej.