Obowiązkowa akcja deratyzacji

Pomiędzy pomarańczowymi płytami pilśniowymi dwa sympatycznie wyglądające szczurki
Dwa gryzonie

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie informuje,że w okresie od 23.03.2024 roku do 22.04.2024 roku należy przeprowadzić powszechną, obowiązkową akcję deratyzacji, polegającą na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciwko gryzoniom, zgodnie z Zarządzeniem nr 975/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 lutego 2020 roku.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami oraz ściekami;

2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki;

3) usuwać martwe zwierzęta z nieruchomości;

4) usuwać odchody zwierząt z nieruchomości.

Do przeprowadzenia akcji deratyzacji należy stosować preparaty zgodne z ust z dnia 9 października 2015 roku o produktach biobójczych- t.j Dz. U. Z 2021 r.,poz.24 .

W związku z dużą ilością zgłoszeń dotyczących szczurów na terenie miasta należy przypomnieć również wszystkim mieszkańcom, że wzrost ilości szczurów na osiedlach wynika z zaniedbań samych lokatorów. Przypominamy, że rozrzucanie resztek jedzenia wokół miejsc składowania odpadów, nieprawidłowa segregacja śmieci i dokarmianie gołębi jest surowo zabronione.

W załączniku poniżej tekst obwieszczenia.

Autor:

  • Betina Bober – Ogon, Wydział Gospodarki Komunalnej

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska