Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłata roczna przekształceniowa

Przypominamy, że 31 marca upływa termin wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności za bieżący rok, w skrócie opłata za użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa.
Wysyłamy tylko raz informację o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty przekształceniowej. Co roku należy wnosić tę samą opłatę, w terminie do 31 marca każdego roku. Jeżeli opłata zostanie zmieniona poinformujemy o tym w stosownym piśmie.

Opłatę można uregulować przelewem na rachunek bankowy:

  • dla opłat na gruncie Gminy 86 1050 1214 1000 0010 0150 5906,
  • dla opłat na gruncie Skarbu Państwa 67 1050 1214 1000 0022 1393 5923,
    bądź w w opłatomatach znajdujących się przy ul. Jana Pawła II 1, ul. Jana Pawła II 10, ul. Michałkowickiej 105 lub w kasie Urzędu Miasta tylko przy ul. Jana Pawła II 10

W tytule płatności prosimy wpisać: opłata za użytkowanie wieczyste bądź opłata przekształceniowa z podaniem adresu nieruchomości, której opłata dotyczy.
Istnieje możliwość uregulowania płatności elektronicznie poprzez Platformę Informacyjno – Płatniczą Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie poprzez zalogowanie się na stronie https://plip.siemianowice.pl.

W celu uzyskania informacji o wysokości opłaty prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
32 760 54 05, 32 760 54 39, 32 760 54 04, 32 760 54 71, 32 760 53 54.

Autor:

  • Beata Moos – Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz