Bańgów – projekt zagospodarowania przestrzennego do wglądu

Szary budynek UM, przed nim chodnik , drzewa i klomb
Budynek Urzędu Miasta w Michałkowicach

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 5 do 26 marca 2024 roku wyłożyliśmy do publicznego wglądu projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Bańgów w Siemianowicach Śląskich”. Projekt planu jest wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gdzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego i prognozą?

 1. w  Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 112) w godzinach pracy Urzędu:
  • poniedziałek: 700-1700;
  • wtorek – czwartek: 800-1600;
  • piątek: 800-1400;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej:

Gdzie i kiedy odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą?

Dyskusja odbędzie się w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (na parterze) w dniu 11 marca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 1500. 

Do kiedy można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

Uwagi do planu oraz uwagi i wnioski do prognozy mogą Państwo składać do 9 kwietnia 2024 roku.

Jak można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

 1. papierowo (na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie) lub
 2. elektronicznie (na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP)

Uwagi mogą Państwo składać wykorzystując udostępniony formularz:

 1. https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1012041 (Formularz *.pdf)
 2. https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1012042 (Formularz *.doc)

Gdzie znaleźć szczegóły?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronach Urzędu Miasta pod adresem:

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 105.

Autor:

 • Kornelia Bekus, Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska