Rajski Ogród – na prace czekamy do 30 kwietnia

Grafika Konkursu Rajski Ogród

Termin składania prac konkursowych w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich został wydłużony do 30 kwietnia 2024 r.!

Zachęcamy studentów 4. lub 5. roku studiów jednolitych magisterskich, 1. lub 2. roku studiów magisterskich oraz ostatniego semestru studiów inżynierskich kierunku architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna lub urbanistyka do wzięcia udziału w konkursie. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac, które obrazowałyby potencjał tego obszaru jako miejskiego partycypacyjnego ogrodu. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapisanych w przyjętym „Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Siemianowice Śląskie do 2030 roku”.

Wszelkie szczegóły dostępne są w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej poświęconej konkursowi. Tam też znajduje się mapa wektorowa obejmująca teren opracowania oraz licencja.

Zarządzenie nr 4335/2024 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich dnia 28 marca 2024 r. w spawie częściowej zmiany częściowej zmiany Zarządzenia nr 4227/2024 Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Rajski Ogród w Siemianowicach Śląskich” na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego przy ul. Dworskiej w Siemianowicach Śląskich i powołania komisji konkursowej dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Magdalena Faracik-Nowak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, e-mail: m_faraciknowak@um.siemianowice.pl tel. 32 7605 422
Michał Chmurkowski – Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta, e-mail: m_chmurkowski@um.siemianowice.pl tel. 32 7605 414

Autor:

  • Michał Chmurkowski – Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz