Bądź częścią MERITUM

Budynek ZSTiO MERITUM

#AkcjaSuperEdukacja

Wybór szkoły ponadpodstawowej to ważny krok w dorosłość i kształtowanie swojej ścieżki kariery. Oczywiście ważne są wyniki egzaminów maturalnych czy zawodowych, jakie osiąga szkoła, którą chcemy wybrać, proponowane rozszerzenia i cała oferta edukacyjna.
Ale równie ważne jest wszystko to, co nie wiąże się ściśle ze zdobywaniem wiedzy i pozwala na całościowy rozwój młodego człowieka. Atmosfera panująca w Meritum pozwala rozbudzać ciekawość świata, poszerzać horyzonty, daje możliwość  zaangażowania się w ogrom akcji społecznych a co najważniejsze,  uczy dostrzegania potrzeb drugiego człowieka. 

Działania wolontaryjne podejmowane przez Klub Młodego Wolontariusza Merit, służą nie tylko społeczności lokalnej, ale wykraczają daleko poza nasz kraj, a nawet kontynent. Uczniowie sami inicjują akcje pomocowe oraz współpracują z różnymi organizacjami
np. Szlachetna paczka, Amnesty International. Nasze zaangażowanie zostało dostrzeżone
m.in. w województwie – oprócz posiadanych już tytułów Śląskie Orły Wolontariatu i Lider Wolontariatu,opiekunki KMW Meritum zajęły drugie miejsce w Kategorii Koordynator Wolontariatu. W 2023 roku Klub otrzymał prestiżowy certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Narodowego Instytutu Wolności.

Kreatywność młodzieży Meritum widoczna jest także w realizacji procesu dydaktycznego. Edukacja opiera się nie tylko na nauce w systemie klasowo-lekcyjnym, uczniowie bardzo często uczestniczą w zajęciach warsztatowych, terenowych, laboratoryjnych. Warto wspomnieć o warsztatach ekologicznych realizowanych efektywnie od wielu lat. Aktywnie i stale współpracujemy z uczelniami wyższymi naszego regionu, m.in. UŚ, WST, Akademią WSB, GWSP, UE, PŚ i wieloma innymi. Pozwala to naszym uczniom nie tylko
na poszerzenie wiedzy, ale również pomaga w wyborze potencjalnego kierunku studiów. Ponadto od wielu lat współpracujemy z partnerskimi szkołami na Węgrzech i w Hiszpanii.

Proces dydaktyczny w Meritum jest wzbogacony o realizowanie szeregu innowacji programowych i metodycznych – to kolejny sposób na ubogacenie procesu dydaktycznego
i rozwinięcie wielu potrzebnych umiejętności. Dowodem na to, że edukacja w Meritum reprezentuje najwyższy poziom, jest zajmowane przez nas od wielu lat wysokie miejsce
w Ogólnopolskim Ranking Liceów i Techników Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.
W tym roku, po raz kolejny Technikum nr 2 otrzymało Brązową Tarczę. Warto podkreślić, że Meritum otrzymuje to wyróżnienie jako jedyna szkoła w Siemianowicach Śląskich.

Rozwijaniu kompetencji kluczowych (czyli pracy w zespole, zarządzania swoim czasem i budżetem, rozwiązywania problemów, empatii czy wrażliwości społecznej), tak potrzebnych we współczesnym świecie i cenionych przez przyszłych pracodawców, służy m.in. aktywny i doceniany w Polsce udział uczniów Meritum w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Zwolnieni w Teorii”. To olimpiada, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Docenieniem całokształtu ciężkiej pracy uczniów jest zdobycie przez III LO 1. miejsca w ogólnopolskim Rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii – szkół, które kształtują kompetencje przyszłości. Warto dodać, że jest to kolejne wyróżnienie.

RANKING SZKÓŁ ZWOLNIENI Z TEORII

Miejsce w PolsceMiejsce w województwie
rok 202311
rok 202241
rok 202171
rok 202031
rok 201911

Klimat szkoły budują różne imprezy, podczas których nie tylko się bawimy, ale również uczymy (np. Dzień św. Patryka, Tydzień Mózgu, Dzień Języków Obcych). Nasze przedsięwzięcia organizowane są dla uczniów szkół podstawowych. To w Meritum odbywa się od kilku lat Festiwal Meritum Wizji, konkurs talentów objęty Honorowym Patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Bytomiu.

Młodzież Meritum może pochwalić się swoimi talentami, pasjami czy hobby podczas organizowanego cyklicznie Przeglądu Talentów Artystycznych Klas. Efektem podejmowanych działań jest uzyskanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów, a nasi nauczyciele otrzymali certyfikaty Łowców talentów.

Działania Meritum zostały dostrzeżone w Parlamencie Europejskim. Szkoła pochwalić się może elitarnym tytułem Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego, zaś młodzież otrzymała certyfikaty i tytuły Młodszych Ambasadorów. Szkolni Młodsi Ambasadorowie chętnie biorą czynny udział w spotkaniach młodzieży w ramach European Youth Events czy Euroschola, są aktywni na platformach takich jak wspólnie.eu oraz uczestniczą w sesjach Parlamentu Europejskiego.

Meritum posiada także przyznany przez Microsoft tytuł Szkoła nowoczesnych technologii.

Również sport i e-sport stoją w Meritum na najwyższym poziomie, o czym świadczą wyniki współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych w mieście oraz turniejów e-sportowych na szczeblu krajowym.

Nieodłącznym elementem szkolnego życia są wycieczki. W życie społeczności Meritum na stałe wpisały się obozy naukowe, czyli kilkudniowe wyjazdy organizowane zarówno w kraju, jak i za granicą, które nie tylko pozwalają na zwiedzenie zabytków światowej klasy, ale także doskonalą umiejętności językowe uczniów. Tylko w ostatnim czasie młodzież Meritum zwiedziła Włochy, Wielką Brytanię czy Węgry.

Warto także dodać, że Meritum w ostatnim roku przeszło termomodernizację. Dzięki działaniom kadry kierowniczej także wnętrze szkoły zostało gruntownie zmienione – cała szkoła zyskała nowoczesny wygląd, pracownie zostały doposażone w sprzęt i pomoce naukowe najwyższej jakości.

Meritum to dobry start w dorosłe życie. Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów szukających szkoły, w której można:

– mądrze i praktycznie uczyć się nie tylko przedmiotów szkolnych, ale i umiejętności życiowych
– efektywnie wykorzystywać najnowsze technologie
– wykorzystywać kreatywność, pasję i zaangażowanie do realizacji swoich marzeń i celów

– twórczo i aktywnie budować zespoły i pracować w grupie
– zwiedzić Europę, uczestnicząc w obozach naukowych, praktykach i stażach
– nabywać umiejętność samokształcenia
– przygotować się do podjęcia studiów wyższych.

Mamy nadzieję, że prezentowana w ostatnim tygodniu oferta edukacyjna ZSTiO Meritum udowodniła, że warto najbliższe 4/5 lat spędzić właśnie w murach III Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum nr 2.

Drogi Ósmoklasisto!

Przyjdź do Meritum! Tu jesteś Kimś!

Autor:

  • Barbara Niemiec -Falkus, Meritum

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska