III LO zaprasza do klasy informatyczno-językowej z elementami social mediów

1 klasa informatyczno-językowo- social media

#AkcjaSuperEdukacja

Wybór szkoły ponadpodstawowej to trudny i ważny pierwszy krok w dorosłość i kształtowanie swojej ścieżki kariery.

Licealna klasa o profilu informatyczno-językowym z elementami social mediów to wyjątkowa okazja dla młodzieży, która marzy o karierze w branży IT i chce poszerzać swoje horyzonty językowe. W tej klasie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i języków obcych, co pozwoli im na realizację swoich marzeń i osiągnięcie sukcesu w karierze zawodowej.

Przyszły absolwencie i przyszła absolwentko szkoły podstawowej – jeśli interesujesz się informatyką, językiem angielskim, jesteś kreatywny i otwarty na nowe wyzwania to klasa informatyczno-językowa z elementami social-mediów w III Liceum Ogólnokształcącym w ZSTiO Meritum jest dla Ciebie!

Program nauczania w tej klasie łączy naukę języków obcych z programowaniem i innymi dziedzinami informatyki. Uczniowie uczą się programowania w języku C++, tworzenia stron internetowych HTML, PHP, CSS, biorą udział w kursach Cisco Networking Academy, przygotowujących fundamenty technologiczne i pozwalające specjalizować się w wybranej dziedzinie IT. Chętni mają możliwość zdobycia certyfikatów CISCO pod okiem wykwalifikowanych egzaminatorów.

Uczniowie tej klasy biorą udział w zajęciach języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, w tym również w comiesięcznych konwersacjach z native speakerem, lekcjach języka angielskiego w branży IT czy oraz lekcjach żywego języka realizowanych w Londynie czy Edynburgu.

Tworzenie i testowanie systemów oraz oprogramowania wymaga kreatywności, dlatego poprzez samokształcenie oraz pracę w zespole młodzież realizuje projekty np. podczas udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z teorii, bierze udział w interesujących programach np.  IT Girls rEvolution Academy czy też towarzyszącym mu konkursie IT Diamonds.

W procesie uczenia się naszym uczniom pomagają nowoczesne pracownie komputerowe i językowe. Dzięki współpracy Meritum z wydziałem Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ część zajęć prowadzona jest przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. Szkoła współpracuje również ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Informatyczne umiejętności doskonalić można w profesjonalnej pracowni e-sportowej. Już od dawna nasi uczniowie zaliczają się do czołówki polskich zawodników e-sportowych, o czym świadczą liczne puchary z ogólnopolskich turniejów Edu Esport Cup.

Informatyka i język obcy to nie tylko wiedza, umiejętności, ale także zabawa. IT wykorzystujemy w pracy, rozrywce, w procesie komunikowania się.

Jeśli jesteś młodym człowiekiem, który interesujesz się informatyką i językami obcymi, chcesz wykorzystać drzemiącą w Tobie kreatywność, pasję i zaangażowanie, to licealna klasa informatyczno-językowa w III Liceum Ogólnokształcącym jest dla Ciebie idealnym wyborem.

Absolwenci tej klasy przygotowani będą do kontynuowania kształcenia na wybranych uczelniach wyższych i szkołach policealnych o profilach: językowych, tłumaczeniowych, marketingowych, turystycznych. Co ważne już kończąc liceum, będą posiadać konkretną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, liczące się na aktualnym rynku pracy, udowodnione dyplomami i certyfikatami, wzbogacającymi CV.

Meritum to dobry start w dorosłe życie. Serdecznie zapraszamy ósmoklasistów szukających szkoły i klasy, w której można:

  • mądrze i praktycznie uczyć się nie tylko przedmiotów szkolnych,
  • efektywnie wykorzystywać najnowsze technologie, pogłębiając zainteresowania, nabywając umiejętności i poszerzając wiedzę
  • wykorzystywać kreatywność, pasję i zaangażowanie do realizacji swoich marzeń i celów życiowych
  • twórczo i aktywnie budować zespoły i pracować w grupie
  • zwiedzić Europę, uczestnicząc w obozach naukowych, praktykach i stażach
  • nabywać umiejętność samokształcenia
  • przygotować się do podjęcia studiów wyższych.

Zapraszamy!

Więcej informacji o ZSTiO Meritum w linkach:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMeritumSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstiomeritum/

https://www.youtube.com/user/MeritumSport

Rekrutacja:

http://www.zstiomeritum.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja

Autor:

  • Sylwia Zielińska, Meritum

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska