Mateja to MY – MEDIALNI

Filmowo w 1a

#AkcjaSuperEdukacja

Klasy medialne z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki już ponad 14 lat z powodzeniem ćwiczą sztukę autoprezentacji, pracę przed kamerą i mikrofonem, a także klasyczne pisanie artykułów prasowych oraz oracje. Zajęcia odbywają się w ramach lekcji języka polskiego i mają charakter warsztatowy. W pracy przyszłych ludzi mediów na pewno pomogą też zajęcia z grafiki komputerowej przewidziane jako przedmiot dodatkowy prowadzony przez trzy lata.

Medialni biorą też udział w licznych zajęciach poza terenem szkoły. Są naprawdę częstymi gośćmi teatrów, kin, muzeów oraz wystaw sztuki współczesnej, gdzie doskonalą swoje umiejętności interpretacji oraz analizy tekstów kultury. Uczniowie wiedzę czerpią także od pracowników uczelni wyższych i instytucji kultury (np. Instytut Sztuki Filmowej, Muzeum Śląskie, Galeria BWA, Akademia WSB, „Dom Jana Matejki” MN w Krakowie), a umiejętności od praktyków. Klasom „a” patronuje Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny (Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej).

Swoje artykuły, filmy, fotografie i inne efekty działań prezentują na stronie internetowej przeznaczonej dla klas medialnych, bo jako świadomi uczestnicy kultury wiedzą, że to główne medium współczesnego świata. Zainteresowani mogą również już od 15 lat rozszerzać wiedzę na temat fotografii na zajęciach Koła Fotograficznego, zdolności aktorskie w Teatrze Niedużym (teatr istnieje w liceum dwadzieścia pięć lat!), a umiejętności dyskutowania w szkolnym „Klubie debat oksfordzkich”. Doniosłym wydarzeniem roku 2023 był patronat Jana Matejki, więc w szkole odbył się szereg eventów pod wspólnym hasłem – „Jan Matejko – Mistrz Mistrzów i Nauczyciel innych”, które współtworzyli medialni.

GraMY w media

Media są nieodłącznym składnikiem życia człowieka – kształtują sposób myślenia o świecie tych, którzy z nich korzystają, a wydarzenie obecne w mediach masowych, staje się elementem świadomości zbiorowej. Istotne jest, by mieć poczucie tej swoistej „gry w media”, dlatego klasa medialna to nietypowa klasa dziennikarska, a ważnym elementem edukacji są również film i fotografia oraz tzw. „nowe media”, z tego także powodu II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki już dekadę lat temu stało się pozytywnym przykładem innowacyjnego upowszechniania wśród uczniów zagadnień związanych z kształtowaniem kompetencji medialnych prezentowanym podczas odczytu w ramach międzynarodowego sympozjum Media Literacy Conference w Londynie (http://oro.open.ac.uk/26677/).W konferencji na temat zróżnicowanego oblicza edukacji medialnej na świecie brała udział dr Monika Frania – pracownik Uniwersytetu Śląskiego, która zaprezentowała działania szkoły. W spotkaniu zorganizowanym w The Queen Elizabeth II Conference Centre w samym sercu Londynu wzięło udział blisko 250 przedstawicieli świata nauki i edukacji z 23 krajów.

Medialni są zawsze aktywni i biorą udział w licznych konkursach polonistycznych, artystycznych oraz medialnych, na przykład w tym roku szkolnym sukcesem zakończył się udział w konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Anny Szaneckiej „Wiersz (dla) Wisławy Szymborskiej”, w którym Julia z klasy 1a zdobyła I miejsce, a Maja wyróżnienie, ponadto aktywny udział widoczny jest w konkursach z zakresu szeroko pojmowanej humanistyki – I miejsce w konkursie archidiecezjalnym „Autorytet na miarę XXI wieku?” i nagroda publiczności, Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego, XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – Plastycznego „Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem” (drugie miejsce w kraju w kategorii multimedia).

Uczniowie liceum Matejki w krótkim czasie nauki w szkole średniej mają możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i umiejętności naprawdę potrzebnych każdemu młodemu człowiekowi wiążącemu swoją przyszłość z reklamą i PR, mediami, prawem, kulturoznawstwem, sztuką lub marketingiem, czy po prostu zainteresowanemu tym, co się wokół niego dzieje w kulturze współczesnej. Faktem, który łatwo sprawdzić, jest też wysoki poziom wyników maturalnych klas medialnych z języka polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz duża liczba maturzystów „zielonej szkoły”.

Mateja – jesteś u siebie! ZapraszaMY!

II LO im. J. Matejki (@mjakmateja) | TikTok

https://www.facebook.com/mateja2lo

https://www.instagram.com/2lo_mateja/

Autor:

  • II LO

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska