Realizujemy projekt „Nauczyciel z pasją” w ZSOiZ

Grupa projektowa w trakcie wizyty na kampusie Mobility Friends

W dniach 14-19 kwietnia 2024 grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych, języka angielskiego zawodowego oraz kadry zarządzającej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich wzięła udział w szkoleniu job shadowing w Povoa de Varzim – Portugalia.

Szkolenie odbyło w ramach realizowanego projektu pt. „Nauczyciel z pasją to klucz do sukcesu ucznia” 2022-1-PL01-KA122-VET-000074738, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Uczestnikami projektu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych i kształcenia zawodowego w branży handlowej, fryzjersko-kosmetycznej, budowlanej oraz mechanicznej.

Kadra ZSOiZ gościła w Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (Mobility Friends) w Barcelos. Podczas trwania projektu nauczyciele ZSOiZ brali udział w szkoleniu merytorycznym realizowanym w formie szkoleń i spotkań z pracodawcami. Tematem przewodnim był job shadowing, polegający na obserwowaniu funkcjonowania przedsiębiorstw z różnych branż.

W trakcie trwania szkoleń nauczyciele  zapoznawali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich specyfiką oraz organizacją pracy a także regulaminami wewnętrznymi. Nauczyciele uczestniczyli w obserwowaniu zajęć praktycznych, wizytowali miejsca staży, wymieniali się dobrymi praktykami z zagranicznymi partnerami.

Wspólne szkolenie pozwoliło na wymianę doświadczeń w zakresie współpracy między szkołą a pracodawcami, a także na poznanie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw.  Podczas szkoleń nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z obsługą poszczególnych urządzeń, a także zdobyciu nowego doświadczenia, które będą mogli przekazać uczniom podczas zajęć.

Na zakończenie nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w projekcie.

Po obowiązkowych szkoleniach nauczyciele mieli możliwość zwiedzania bliższej i dalszej okolicy Povoa de Varzim, Braga, Guimarães, Porto oraz Fatima.

Autor:

  • Agnieszka Kłyk, ZSOiZ

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska