Śląskie Lokalnie – rusza nabór wniosków

Plakat konkursu

Od 6 maja rusza nabór wniosków w konkursie Śląskie Lokalnie – małe granty FIO. Można pozyskać do 7 500zł. na realizacja lokalnego projektu. 

Zostaną przeprowadzimy trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.

Jeśli masz pomysł jak na dobre działanie dla lokalnej społeczności warto wziąć udział.

Wnioski mogą składać:

Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 50 tysięcy złotych (za poprzedni zakończony rok obrotowy). Młoda organizacja to taka, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Lokalna organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 50 tysięcy złotych (za poprzedni zakończony rok obrotowy).

Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech pełnoletnich osób, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności. Osoby takie nie mogą zasiadać w organach statutowych organizacji pozarządowych.

–  Patron – organizacja pozarządowa – składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości realizacji projektu samodzielnie.

Więcej szczegółowych informacji oraz generator zostanie uruchomiony na stronie internetowej fioslaskie.com.

Od 6 maja rusza nabór wniosków w konkursie Śląskie Lokalnie – małe granty FIO. Można pozyskać do 7 500zł. na realizacja lokalnego projektu. 

Zostaną przeprowadzimy trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 7500 zł.

Jeśli masz pomysł jak na dobre działanie dla lokalnej społeczności warto wziąć udział.

Wnioski mogą składać:

Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 50 tysięcy złotych (za poprzedni zakończony rok obrotowy). Młoda organizacja to taka, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Lokalna organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 50 tysięcy złotych (za poprzedni zakończony rok obrotowy).

Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech pełnoletnich osób, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności. Osoby takie nie mogą zasiadać w organach statutowych organizacji pozarządowych.

–  Patron – organizacja pozarządowa – składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości realizacji projektu samodzielnie.

Więcej szczegółowych informacji oraz generator zostanie uruchomiony na stronie internetowej fioslaskie.com.

Autor:

  • Elżbieta Nieszporek, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska