Wybierz zawód z gwarancją zatrudnienia

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. św. Jana Pawła 2

#AkcjaSuperEdukacja

Fryzjer

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uczniowie mają możliwość kształcenia w zawodach, na które jest szczególne zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Siemianowicki Zespół Szkół współpracuje z wieloma pracodawcami, wśród których są zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże zakłady pracy działające na skalę międzynarodową.

Absolwenci kierunków/specjalności takich jak sprzedawca, fryzjer, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, czy też monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie są cenionymi fachowcami w zespołach pracowniczych, posiadającymi nie tylko wiedzę, ale również umiejętności miękkie.

Dynamicznie zmieniające się oczekiwania klientów skłaniają strefę usługową do elastycznego wprowadzania zmian w strukturach zatrudnienia.

Współczesny fryzjer to nie tylko zwykły rzemieślnik – to artysta o dużej wrażliwości estetycznej, któremu czasami wystarczy jedno spojrzenie, aby na mokrej głowie, fachowym okiem dostrzec gotowe dzieło. Dlatego poza ogólną wiedzą techniczną fryzjer musi interesować się modą, a także posiadać wiedzę z dziedziny stylizacji i wizażu.

Handlowcy, oprócz umiejętności skutecznego prowadzenia rozmowy sprzedażowej i posiadania wiedzy o sprzedawanym asortymencie, stają się swoistymi doradcami i partnerami, którzy wspierają klienta w procesie zakupu towarów. Współczesny sprzedawca potrafi projektować odnoszące sukcesy kampanie reklamowe, a także prowadzić handel za pośrednictwem wielu kanałów sprzedaży.

Rosną również oczekiwania wobec firm remontowo-budowlanych. Klienci oczekują wsparcia w projektowaniu wnętrz zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to dobrzy pracownicy firm wykończeniowych są gwarancją odpowiednio przeprowadzonych prac z wykorzystaniem właściwych materiałów, a klient ma czas na wybór dekoracji.

Mechanicy-monterzy maszyn, ślusarze to profesje zaliczane do najstarszych i najbardziej poszukiwanych w przemyśle metalowym i maszynowym. Ze względu na szerokie zastosowanie umiejętności związanych z obróbką metalu, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących takie usługi ciągle rośnie.

Ciekawe możliwości zatrudnienia oraz wysokie wynagrodzenie to tylko nieliczne atuty zawodów z branży elektromechanicznej. Elektromechanicy, automatycy, elektrycy to zawody, na które ze względu na dynamiczny rozwój gospodarki oraz wysoki poziom automatyzacji procesów przemysłowych jest bardzo duże zapotrzebowanie wśród pracodawców. Na rynku pracy istnieje potrzeba wykwalifikowanych fachowców kadry technicznej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie procesów technologicznych lub produkcyjnych.

Jedną z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki jest przemysł motoryzacyjny. Obecnie na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na specjalistów w zawodach z tej branży: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych. Dodatkowym atrybutem są dobre zarobki, możliwość ciągłego rozwoju i stały kontakt z ludźmi. Nauka w klasie wielozawodowej odbywa się w systemie kształcenia dualnego: zajęcia praktyczne bezpośrednio u pracodawcy w oparciu o umowę jako młodociany pracownik, zajęcia teoretyczne na turnusach kursów przedmiotów zawodowych a przedmioty ogólne w szkole.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnego rynku pracy proponujemy naukę właśnie w  zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Ideą dobrego przygotowania zawodowego jest wyćwiczenie w szkole umiejętności, które później doskonalone będą u pracodawców w rzeczywistych warunkach.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych posiada pracownie zawodowe wyposażone w wysokiej klasy sprzęt zgodny z obowiązującymi standardami. Nowoczesne pracownie zawodowe umożliwiają uczniom praktyczną naukę z wykorzystaniem profesjonalnego wyposażenia, a zarazem stanowią atrakcyjne dla uczniów warunki kształcenia i umożliwiają przeprowadzanie egzaminów zawodowych w szkole.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.zsoiz.szkolnastrona.pl oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/ZSZ2ZSOIZ/

Autor:

  • Marta Kwiecień, Agnieszka Kłyk, ZSOiZ

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska