3. sesja Rady Miasta – relacja

Przewodniczący Rady Miasta rozpoczyna 3. sesję

Dzisiaj (23.05) odbyła się trzecia sesja Rady Miasta. Na początku obrad uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę st. bryg. Jacka Szczypiorskiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Za niezawodną współpracę, profesjonalizm i skuteczne działanie na rzecz bezpieczeństwa siemianowiczan, podziękowali mu m. in. Rafał Piech – prezydent Siemianowic Śląskich oraz Adam Cebula – przewodniczący Rady Miasta.

Następnie prezydent przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym wspomniał o pożarze, który wybuchł 10 maja br. na nielegalnym składowisku zlokalizowanym na prywatnym terenie przy ul. Wyzwolenia 2. Ponadto poruszył kwestię rekultywacji hałdy michałkowickiej, remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz budowy hali sportowej przy ZSS, na którą został unieważniony przetarg. Poinformował także o realizowanych w różnych częściach miasta inwestycjach drogowych, a także o terminie zakończenia budowy tężni w Lasku Bytkowskim, który zaplanowano do końca lipca. W dalszej kolejności posiedzenia, prezydent odpowiadał na liczne pytania radnych. W tej części sesji głos zabrała również Marta Nowacka, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich sp. z o.o., która poinformowała o bieżących sprawach szpitalach oraz planach inwestycyjnych placówki.

Kluczowym punktem dzisiejszego posiedzenia był wybór składów osobowych oraz przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Siemianowice Śląskie. W związku z tym przyjęto uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Siemianowic Śląskich, a także powołania składów osobowych Komisji stałych Rady Miasta Siemianowic Śląskich.
Składy poszczególnych komisji kształtują się następująco:
Komisja Finansowo-Budżetowa: Wojciech Okoń (przewodniczący), Łukasz Rosicki, Patrycja Woźniczko oraz Anna Zasada-Chorab.
Komisja Polityki Społecznej: Beata Breguła (przewodnicząca), Renata Jaroń-Guzy, Damian Achtelik, Adam Klacka oraz Alicja Piech.
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji: Tomasz Nowara (przewodniczący), Jakub Piech, Anna Żejmo, Klaudiusz Michna oraz Grzegorz Mól.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Paweł Siegel (przewodniczący), Michał Blacha, Barbara Patyk-Płuciennik oraz Danuta Sobczyk.

Podczas sesji debatowano nad kilkunastoma projektami uchwał przyjętymi w porządku obrad. Wśród nich była uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Siemianowice Śląskie w 2023 roku, którą szczegółowo przedstawiła Jolanta Kolanko – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Oprócz tego radni procedowali uchwały w sprawie:
– ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
– wystąpienia z Apelem do Prezydenta RP o podpisanie Ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, nadającej śląskiemu status języka regionalnego,
– przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2023 rok,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2023,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2023,
– przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich za rok 2023,
– przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2023
– wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2038,
– zmian w budżecie miasta na rok 2024.
Wszystkie projekty uchwał zostały przegłosowane i dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ.
Na koniec sesji radni wybrali radnego Damiana Achtelika oraz radną Beatę Bregułę na swoich przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Szczegółowy zapis audio video z przebiegu sesji jest dostępny jest TUTAJ.

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Piotr Pindur | Biuro Prasowe UM Siemianowice Śląskie