Siemianowickie inwestycje drogowe w pełni

Chodnik ul. W. Reymonta i M. Skłodowskiej-Curie
Chodnik ul. W. Reymonta i M. Skłodowskiej-Curie

Sezon na prace drogowe trwa w najlepsze. W różnych rejonach naszego miasta realizowane są inwestycje związane m. in z wymianą nawierzchni dróg, chodników, budową parkingów, a także remontem ścieżek rowerowych.

Rozbudowa ulicy Kruczej i remont ulic Ptasiego Osiedla
Po kilku miesiącach intensywnych prac budowlanych, zakończyła się realizacja zadania pn. „Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych – ul. Krucza”, które ułatwi mieszkańcom dojazd do nowo powstałych osiedli oraz usprawni ruch drogowy na Ptasim Osiedlu. Inwestycja wyniosła 2 599 283,06 zł i została dofinansowana kwotą 1 127 310, 20 zł z Rządowego Funduszu Lokalnych. Zakres przedsięwzięcia objął rozbudowę ulicy Kruczej na odcinku o długości około 450 metrów, w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej, budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej, regulację urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowę zjazdów oraz wykonanie przekładki istniejących kabli nN i sieci napowietrznej oświetlenia.
Obecnie na Ptasim Osiedlu trwają remonty kolejnych ulic, w tym wymiana nawierzchni na ulicy Sikorek i Szpaków. Do lipca remont przejdą również ulice: Jastrzębia, Gołębia, Kukułek i Bocianów. Zadanie prowadzone jest w ramach budżetu obywatelskiego, a jego wartość wynosi blisko 807 tys. zł.

Fragment nawierzchni ulicy Kruczej
Fragment nawierzchni ulicy Kruczej

Wymiana nawierzchni ulic w centrum miasta
Sporo dzieje się również na ulicach zlokalizowanych w centrum Siemianowic Śląskich. W połowie maja zakończono remont chodnika przy ul. Damrota, a także wymianę nawierzchni jezdni oraz części chodnika na ulicy Pułaskiego. W następnej kolejności remont przejdzie ulica: Dąbrowskiego, i Wyspiańskiego. W tym przypadku zakończenia prac budowlanych możemy spodziewać się na przełomie lipca i sierpnia. Pod koniec maja przewidziano także wymianę nawierzchni na ul. Parkowej – roboty drogowe na tej ulicy będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu drogowym.
Koszt powyższych inwestycji to około 1,9 mln zł i zostanie dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fragment nawierzchni ul. Pułaskiego
Fragment nawierzchni ul. Pułaskiego
Chodnik ul. Damrota
Chodnik ul. Damrota

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
W ramach inwestycji wartej 3 mln zł pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – drogi powiatowe i gminne” zakończono kolejne zadania w tym wymianę nawierzchni dwóch chodników: przy ul. ks. J. Kapicy – na odcinku od skrzyżowania z Al. Młodych do skrzyżowania z ul. H. Wróbla oraz przy ul. Bytkowskiej – od przystanku autobusowego Bytków Watoły do przejazdu kolejowego. Dobiega końca również wymiana nawierzchni chodnika na ul. Łukasińskiego. Co więcej wyremontowano ścieżki rowerowe przy ulicy Jagiełły i Bytomskiej. Do tego niebawem powstaną aktywne przejścia dla pieszych przy ulicach: Śląskiej, Kościelnej, Dąbrowskiej i Okrężnej. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zakończy się w lipcu.

Ścieżka rowerowa po remoncie przy ul. Jagiełły
Ścieżka rowerowa po remoncie przy ul. Jagiełły
Ścieżka rowerowa po remoncie przy ul. Bytomskiej
Ścieżka rowerowa po remoncie przy ul. Bytomskiej

Zadania drogowe z Budżetu Obywatelskiego
Sukcesywnie realizowane są zadania drogowe, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2024. Obecnie w ramach inwestycji pn. „Remont chodników, parkingów i ulic w wybranych lokalizacjach w Siemianowicach Śląskich” dobiega końca remont chodnika przy ul. Reymonta 2 i ul. Skłodowskiej 1-5. Następnie ekipy budowlane rozpoczną remont chodnika pomiędzy ulicami ZHP a Teatralną. Oprócz tego trwa remont ulicy przy budynku Wł. Jagiełły 25 i 37. Poza tym na wymianę nawierzchni czeka boisko przy ulicy Okrężnej, jak i droga dojazdowa do garaży wraz z podjazdami przy ul. Gansińca. Całe przedsięwzięcie powinno zakończyć się w lipcu i będzie kosztowało ponad 1,1 mln zł.
Dodatkowo przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania pn „Budowa parkingów w dzielnicy Bytków w Siemianowicach Śląskich”, na podstawie której powstanie parking przy ul. Wróbla oraz ul. Korfantego. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 1 powstanie strefa KISS&RIDE i zatoka parkingowa. Parkingi będą gotowe jesienią, a ich koszt wyniesie ponad 500 tys zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych bannerRządowy Fundusz Rozwoju Dróg banner

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak, Szymon Duczek