Spotkanie Seniorów w TVP3

Uczestniczki spotkania

W ubiegłym tygodniu, koordynator ds. seniorów Beata Łuczak razem z dwiema seniorkami, paniami Helenką i Gabrysią uczestniczyła w spotkaniu w TVP3 na zaproszenie dyrektora Rafała Kurowskiego. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie koncepcji nowego programu, dedykowanego seniorom.
Najważniejszy wniosek, jaki wyniknął z dyskusji, to wyjście do seniorów, relacje z wydarzeń, ciekawych spotkań i działań seniorów. Pokazanie mocy aktywności senioralnej i zachęcanie nowych osób do wyjścia z domu i uczestniczenie w proponowanych wydarzeniach.
Jesteśmy bardzo zadowolone i dziękujemy Dyrekcji TVP3 za zaproszenie i możliwość przedstawienia swoich opinii.

Autor:

  • Beata Łuczak, koordynator ds. seniorów UM

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska