Wygaszanie decyzji o rejestracji pojazdów

Wieża ratusza z zegarem

Informujemy o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów. Wygaszenie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa 10 czerwca 2024 r.

Jakich pojazdów dotyczy wygaszenie decyzji o rejestracji?
Wygaszeniu podlegają decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed 14 marca 2005 r., w zakresie pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego oraz ubezpieczenia OC, przez okres dłuższy niż 10 lat.
Wygaszenie decyzji nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych.

Jak sprawdzić czy dany pojazd będzie podlegał decyzji o wygaszeniu rejestracji?
Obwieszczenie o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji wraz z wykazem pojazdów zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie (https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007).

Szczegółowe informacje w tym temacie można uzyskać telefonicznie (32 765-11-02) lub osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 1:
poniedziałek: w godzinach od 7:00 do 17:00,
wtorek – czwartek: w godzinach od 8:00 do 16:00,
piątek: w godzinach od 8:00 do 14:00.

Co z pojazdami, których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone?
Pojazdami, których decyzje o rejestracji zostaną wygaszone nie będzie można się poruszać. Przepisy zezwalają jednak na ponowne zarejestrowanie tych pojazdów, po przeprowadzeniu badania technicznego i wykupieniu ubezpieczenia OC.

Jaka jest podstawa prawna wygaszenia decyzji o rejestracji?
Podstawą prawną jest art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394).

Autor:

  • Marcin Kryś, Wydział Spraw Obywatelskich

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska