Kolejna ulica w centrum miasta przechodzi remont

Chodnik przy ul. Dąbrowskiego w trakcie remontu
Trwa remont ul. Dąbrowskiego

Po wymianie nawierzchni na ulicy Pułaskiego i ulicy Parkowej, przyszedł czas na zapowiadany remont ul. Dąbrowskiego. Prace budowlane rozpoczęły się na początku czerwca i objęły cały odcinek ulicy o długości 400 mb. W ich zakresie przewidziano frezowanie istniejących nawierzchni, wykonanie lub uzupełnienie podbudowy z kruszywa, zabudowanie bądź regulacja krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, wykonanie nowych nawierzchni chodników oraz nawierzchni jezdni. Ponadto zostaną wyregulowane urządzenia infrastruktury technicznej. Remont ulicy potrwa do sierpnia br.
Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej koszt wyniesie ok. 870 tys. zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg banner

Autor:

  • Biuro Prasowe

    Dagmara Brudek-Schulz

    d_schulz@um.siemianowice.pl

    (32) 7605310

foto: Wojciech Mateusiak