Michałkowice – zmiana planu miejscowego – do wglądu

Budynek UM w Michałkowicach

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 10 czerwca do 1 lipca 2024 roku wyłożyliśmy do publicznego wglądu projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice w Siemianowicach Śląskich – Etap I”. Projekt planu jest wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gdzie można zapoznać się z projektem planu miejscowego i prognozą?

 1. w  Urzędzie Miasta przy ulicy Michałkowickiej 105, w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój 112) w godzinach pracy Urzędu:
  • poniedziałek: 700-1700;
  • wtorek – czwartek: 800-1600;
  • piątek: 800-1400;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej:

Gdzie i kiedy odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego wraz z prognozą?

Dyskusja odbędzie się w Urzędzie Miasta przy ul. Michałkowickiej 105, na sali konferencyjnej (na parterze) w dniu 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 1400. 

Do kiedy można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

Uwagi do planu oraz uwagi i wnioski do prognozy mogą Państwo składać do 15 lipca 2024 roku.

Jak można złożyć uwagi do planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy?

 1. papierowo (na adres: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie) lub
 2. elektronicznie (na adres e-mail: planowanie@um.siemianowice.pl lub przez platformę ePUAP)

Uwagi mogą Państwo składać wykorzystując udostępniony formularz:

 1. Formularz wersja do wydruku .pdf
 2. Formularz wersja edytowalna .doc
 3. Formularz wersja edytowalna aktywna .docx

Gdzie znaleźć szczegóły?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia na stronach Urzędu Miasta pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/007

Ogłoszenie jest wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 oraz Michałkowickiej 105.

Autor:

 • Kornelia Bekus, Wydział Rozwoju Miasta

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska