Siemianowiccy policjanci w służbie seniorom

W poniedziałek, 17 czerwca, w Szkole Podstawowej nr 6 w Siemianowicach Śląskich odbyła się ważna debata społeczna, zorganizowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich, insp. Waldemara Wierzyckiego. Wydarzenie miało miejsce o godzinie 16:00 przy ulicy Chopina 4a i zgromadziło licznych mieszkańców, zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa seniorów.

Podczas spotkania poruszono wiele istotnych kwestii związanych z ochroną starszych osób przed różnymi formami oszustw i przemocą. W szczególności omówiono przydatne aplikacje dla seniorów, takie jak „Moja Komenda”, które ułatwiają kontakt ze służbami i zwiększają poczucie bezpieczeństwa.

Jednym z kluczowych punktów debaty była prezentacja dr. Michała Guzka, który szczegółowo omówił zjawisko przemocy ekonomicznej, psychicznej i fizycznej wobec seniorów. Prelegent zwrócił uwagę na różne formy nadużyć, które mogą dotykać starsze osoby oraz przedstawił sposoby ich przeciwdziałania. Dr Guzek podkreślił znaczenie edukacji i świadomości w walce z przemocą wobec seniorów.

Debata była także okazją do rozmów na temat roli dzielnicowych w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz innych narzędzi, które mogą pomóc seniorom w codziennym życiu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami, co przyczyniło się do pogłębienia zrozumienia omawianych problemów.

Wydarzenie zakończyło się wspólną dyskusją, w której podkreślono konieczność kontynuacji takich inicjatyw w przyszłości, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, z jakimi mogą się spotykać seniorzy w naszym społeczeństwie.

Warto dodać, że tego rodzaju spotkania odbywają się cyklicznie.

Autor:

  • Łukasz Pietrzyk   Rzecznik Prasowy

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska