MOPS pozyskał dofinansowanie do projektu

Logo MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+), dla Priorytetu: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa dla Działania: FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej pozyskał dofinansowanie do projektu „Dla dobra rodziny”. Celem projektu jest rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla 40 rodzin zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub w kryzysie poprzez zapewnienie im indywidualnego, grupowego wsparcia oraz rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego dla 89 dzieci w okresie od 01.09.2024 r. – 31.10.2029 r. Rodzinom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego zaproponowane zostanie wsparcie w formie rodzin wspierających, treningu kompetencji wychowawczych. grupy samopomocowej, konsultacji psychologicznych. Wsparciem objęci zostaną również wychowankowie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, którzy będą mogli skorzystać między innymi z zajęć z dietetykiem, jogi, zumby, pilates, rytmiki, dogoterapii, alpakoterapii,wsparcia terapeutycznego. Wartość dofinansowania wyniesie 2 962 010.57 zł., natomiast łączna wartość projektu 3 117 905.87

Autor:

  • Tomasz Sojka, MOPS

wprowadzający: Ewa Roch-Wyrzykowska