Nowy układ drogowy na Srokowcu

Grafika przedstawiająca planowany układ drogowy na Srokowcu

Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja układu drogowego na obszarze przemysłowym Srokowiec w Siemianowicach Śląskich”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową dróg gminnych w rejonie ulic: Konopnickiej, Plebiscytowej, Rydla, Stalmacha, Chemicznej i Budowlanej. To inwestycja strategiczna dla Siemianowic Śląskich, która pozwoli na lepsze skomunikowanie tej części miasta oraz stworzenie nowych połączeń drogowych do terenów inwestycyjnych.
Zakres przedsięwzięcia obejmie budowę dróg o łącznej długości 1800 m wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, skrzyżowaniami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kanalizacją deszczową i oświetleniem. Wartość całej inwestycji to ponad 50 mln zł.
W październiku ubiegłego roku Gmina Siemianowice Śląskie pozyskała 49 mln zł dofinansowania na rozwój strefy przemysłowej z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Przyznane dofinansowanie pokryje 98% kosztów powyższej inwestycji. Jeśli zostanie wybrany wykonawca będzie on miał 24 miesiące na jej realizację.

wprowadzający: Dagmara Brudek-Schulz
foto: Grafika Jacek Dokutowicz