Konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały

Urząd Miasta informuje, iż w związku z potrzebą zmiany numeracji porządkowej w Statucie Miasta Siemianowice Śląskie w dniach od 7 czerwca do 18 czerwca 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta na prawach powiatu Siemianowice Śląskie. Zainteresowani mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię dot. zmiany Uchwały Nr 37/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta, wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, a następnie przesyłając go pocztą elektroniczną na adres: ratusz@um.siemianowice.pl, dostarczając go osobiście do jednej z kancelarii podawczych Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 oraz przy ul. Michałkowickiej 105.

Autor:

  • Biuro Prasowe UM Siemianowice

    Biuro Prasowe UM Siemianowice

foto: Archiwum UM Siemianowice